Orthogeriatrie, een succesvolle samenwerking

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een toename van het aantal breuken bij kwetsbare ouderen. Om hier aan tegemoet te komen, beschikken we sinds half november over een nieuwe afdeling orthogeriatrie voor patiënten boven 75 jaar met een geriatrisch risicoprofiel en een acute orthopedische problematiek. 75-plussers die via de spoed binnenkomen met een breuk worden gescreend op eventuele geriatrische zorgproblemen aan de hand van een geriatrisch risicoprofiel (GRP). Indien de GRP-score positief is, wordt de patiënt niet naar orthopedie maar naar de nieuwe afdeling orthogeriatrie gebracht.

Dr. Kendrin Staels, geriatrie: “De patiënten worden op één afdeling gegroepeerd waar kennis en vaardigheden van het multidisciplinaire team leiden tot een optimale zorg en het vermijden van complicaties. Aangezien we bij deze patiënten vaak met comorbiditeit te maken hebben, is een multidisciplinaire aanpak echt wel belangrijk.”


Met de afdeling orthogeriatrie streven we naar een sneller functioneel herstel met een verkorte ligduur.”


Aan het project ging heel wat voorbereiding vooraf. Naast het opstellen van verschillende zorgplannen, een SLA en een risicoanalyse werd ook opleiding voorzien voor de medewerkers van de nieuwe afdeling. Dienstverantwoordelijke Samely Wyckhuyse: “We kregen twee avonden opleiding van dr. Hans Van der Bracht (orthopedist) over de bovenste ledematen en van dr. Koen Liekens (orthopedist) over de onderste ledematen. Dit was voor ons echt heel interessant. Daarnaast kregen we bijscholing over kinesitherapie, ergotherapie en verpleegkunde en we hielden een uitwisseling met de afdeling orthopedie.” 

Voor dr. Van Lerbeirghe, medisch diensthoofd orthopedie, is de multidisciplinaire samenwerking een meerwaarde: “Het totaalbeeld van een patiënt staat centraal. Na de intake van de spoedarts overleggen de geriater en de orthopedisch chirurg gezamenlijk over de behandeling, zowel orthopedisch als internistisch. We streven naar een sneller functioneel herstel met een verkorte ligduur. Op de afdeling orthogeriatrie wordt eigenlijk al vanaf dag één het ontslag voorbereid om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”