Bedside shift reporting (overdracht aan bed)

Begin 2016 gingen we in samenwerking met UZ Gent van start met een proefproject rond overdracht tussen verpleegkundigen, de bedside shift reporting (BSR), waarbij de overdracht tussen twee shiften aan het bed gebeurt i.p.v. de klassieke overdracht in de verpleegpost. Dit project leverde mooie resultaten op en werd in 2018 verder uitgerold op andere afdelingen.

Bedside shift reporting gebeurt in vijf stappen:

1. Kennismaking
De verpleegkundigen en de patiënt stellen zich aan elkaar voor. De badges van de verpleegkundigen zijn zichtbaar en het identificatiebandje wordt gecontroleerd terwijl de verpleegkundige vraagt naar naam en geboortedatum.

2. Situatie
De verpleegkundige legt uit waarom de patiënt op de dienst is opgenomen en wat de laatste veranderingen in de verzorging zijn. 

3. Achtergrond
De verpleegkundigen bespreken de opname in het ziekenhuis. Ook andere gezondheidsproblemen en vorige opnames kunnen aan bod komen. 

4. Inschatting
De verpleegkundigen bespreken waarvoor er in de zorg voor de patiënt speciale aandacht moet zijn en waar op gelet moet worden. 

5. Aanbevelingen 
De verpleegkundigen bespreken de taken die in de volgende shift moeten gebeuren. 
Op het einde van de overdracht vragen de verpleegkundigen aan de patiënt of hij hieraan nog iets toe te voegen heeft.  

Voordelen:

  • de doorgegeven informatie is correcter dankzij visuele controle
  • de patiënt wordt meer betrokken in zijn zorgtraject en participeert actief: hij krijgt de kans om vragen te stellen en problemen te signaleren
  • de overdracht gebeurt sneller en efficiënter

De overdracht in de verpleegpost was misschien gezelliger, maar de info die we aan elkaar doorgaven was niet altijd correct.”


Eda Olgun, verpleegkundige in straat 42, is heel enthousiast over het project: “Eind september zijn we op onze afdeling hiermee gestart en ik zie alleen maar voordelen. De overdracht in de verpleegpost was misschien gezelliger, maar de info die we aan elkaar doorgaven was niet altijd correct. Nu gaan we objectiever te werk en heb je de visuele controle van de patiënt die ook zelf kan bevestigen of de info klopt of niet. De overdracht gebeurt veel gestructureerder én sneller: ongeveer 30 minuten i.p.v. vroeger 45 tot 60 minuten. Aangezien we tijdens de overdracht al weten wat de vragen of verwachtingen zijn van de patiënt kunnen we nadien ook veel beter toeren. Onze patiënten vinden het leuk dat de overdracht aan bed gebeurt want ze krijgen sneller antwoord op hun vragen en krijgen meer het gevoel dat ze betrokken zijn in hun zorg. Je moet er wel rekening mee houden dat je je taalgebruik aanpast aan de patiënt. Sommige info moet je anders formuleren en het is ook belangrijk dat je aan de patiënt geen open vragen stelt maar gerichte, objectieve vragen. Vertrouwelijke of gevoelige informatie wordt buiten de kamer overgedragen.”