AZ Sint-Lucas werkt samen met zelfstandige vroedvrouwen ‘De Bron’

Eind november werd een overeenkomst afgesloten voor een doorgedreven samenwerking tussen AZ Sint-Lucas en vroedvrouwenpraktijk De Bron. Dit betekent dat zelfstandige vroedvrouwen bevallingen kunnen begeleiden in ons verloskwartier. 

Een bevalling is in de meeste gevallen een natuurlijk gebeuren. Vandaar ook onze leuze: “Natuur als het kan, techniek als het moet.” Om dit kracht bij te zetten, wordt een samenwerking aangegaan met zelfstandige vroedvrouwen van De Bron waarbij zij autonoom op de verlosafdeling bevallingen kunnen begeleiden .

Lidewij Engels van De Bron: “Wij geloven sterk in de meerwaarde van één op één begeleiding door de vroedvrouw bij arbeid en bevalling. Het medisch en psychisch welzijn van de zwangere vrouwen wordt opgevolgd door de gynaecoloog van AZ Sint-Lucas en de vroedvrouwen van De Bron, in nauwe samenwerking met elkaar. De aanbevolen echo’s gebeuren bij de arts in het ziekenhuis. De tussentijdse medische controles bij De Bron.”

Voor ons ziekenhuis past de samenwerking in het beleid dat zoveel mogelijk natuurlijke bevallingen nastreeft. Gynaecoloog dr. Annejo Huybrechts: “Wij vinden het een meerwaarde dat zwangere vrouwen kunnen kiezen om in de eerste lijn, bij de vroedvrouw te bevallen maar toch in de veilige omkadering van het ziekenhuis. Laten we de zelfstandige vroedvrouw zien als een volwaardige, evenwaardige collega waarbij we hetzelfde doel nastreven: het bevorderen van de gezondheid en welbevinden van moeder en kind.”


Voor mij is dit echt het beste van twee werelden.”


Twee dagen na het ondertekenen van de overeenkomst werd August geboren, de eerste baby die onder begeleiding van een zelfstandige vroedvrouw in het ziekenhuis op de wereld is gekomen. Mama Emma Rappé: “Ik wou graag een natuurlijke bevalling met mijn eigen vroedvrouw, maar koos er toch voor om in het ziekenhuis te bevallen. Zo kon ik namelijk kiezen voor het relaxerend bevallingsbad én had ik op voorhand de geruststelling dat in het ziekenhuis alles voorhanden is als er toch problemen zouden opduiken bij de bevalling. Voor mij is het super dat deze mogelijkheid er is. Met de zelfstandige vroedvrouw hebben we zoveel mogelijk arbeid thuis opgevangen en voor de laatste drie uur zijn we naar het ziekenhuis gereden. Ik geniet van het comfort van de ziekenhuiskamer én het advies van de vroedvrouwen van het ziekenhuis die me zeer goed begeleiden o.a. op het vlak van borstvoeding. Voor mij is dit echt het beste van twee werelden.”