De Granny Awards

Ouderenzorg is niet alleen belangrijk voor de geriatrie, ook op andere afdelingen in het ziekenhuis liggen oudere patiënten met specifieke noden en zorgen. Om deze afdelingen te ondersteunen en te coachen, riepen we de Granny Awards in het leven. Begin 2018 lanceerden we een oproep naar zorgafdelingen én niet-zorgafdelingen om projecten uit te werken die een antwoord bieden op de noden van oudere zorgvragers in het ziekenhuis. Van juni tot november was coaching voorzien voor de afdelingen tijdens de uitwerking van de projecten. Acht projecten werden geselecteerd:

• De Brielbrug brengt twee kwetsbare groepen samen: psychiatrische patiënten van de PAAZ en patiënten van de geriatrie. Een keer per maand nemen de dagpatiënten de rol van therapeut op zich en zorgen voor een activiteit, bv. handmassage of het maken van tiramisu.

• De Leute Deuze is een box vol ontspanningsmogelijkheden voor ouderen: tijdschriften, spelletjes, etc. om een zinvolle dagbesteding te creëren. Leuk voor patiënten die weinig of geen bezoek krijgen. 

• A grammy for a granny: muziek en zang werken motiverend en ondersteunend tijdens therapie. Zowel in de kamer als in de therapieruimte kan een zelf ingezongen CD afgespeeld worden met oudere en hedendaagse nummers om een ontspannen sfeer te creëren en in te spelen op de leefwereld van de patiënt.

• Senior meets junior: een ontmoeting tussen oudere patiënten en kinderen die op schoolbezoek komen biedt een pedagogische meerwaarde voor de kinderen en ontspanning en afleiding voor de geriatrische patiënt.

• Doelstellingbord – de patiënt op weg met zijn multidisciplinair team: om de patiënt meer te betrekken bij zijn zorg wordt via een patiëntenbord gedeeld wat zijn zorgplan is, naar welke doelstellingen wordt gewerkt, wie de verantwoordelijken zijn en wat de vermoedelijke ontslagdatum is. Ook de patiënt kan opmerkingen of vragen inbrengen.

• De seizoenen: patiënten met oriëntatieproblemen worden ondersteund door hen bewust te maken welke periode van het jaar het is. Dit gebeurt door aankleding van de afdeling.

• De stoel: ouderen hebben vaak evenwichtsproblemen en angst om te vallen. De stoel zorgt voor een comfortabele positionering van ouderen op de dienst Medische Beeldvorming

• De Kurt: dankzij het toestel kan de partner of mantelzorger van de patiënt mee tot bij de arts of het onderzoek. De patiënt hoeft niet alleen te wachten in de wachtzaal en is meer op zijn gemak door de aanwezigheid van een vertrouwd gezicht. 

De genomineerden kregen de kans om hun project voor te stellen tijdens de Ouderenweek. Iedereen kon een stem uitbrengen voor zijn favoriete project en ook een vakjury beoordeelde alle inzendingen. Na een inspirerende lezing van Zaki over ‘Ondeugend ouder worden’ werd de felbegeerde award uitgereikt. De overwinning ging naar het muzikale project “Grammy for a Granny” van ergotherapeuten Emma De Brabander en Karen Fabry.